Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Bedier J., Dzieje Tristana i Izoldy,

2. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata,

3. Goethe, J. W., Cierpienia młodego Wertera,

4. Parandowski J., Mit o Eurydyce i Orfeuszu,

5. Prus B., Lalka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)