Motyw pokory w biblii i w wybranych utworach literackich...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Motyw pokory w biblii i w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

2. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

3. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

4. Sofokles, Antygona, Król Edyp,

5. Święty Franciszek, Pieśń słoneczna


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)