Posługując się przykładami,przedstaw historię wpływów języków...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Posługując się przykładami, przedstaw historię wpływów języków obcych na język polski oraz ich przyczyny. Zajmij stanowisko wobec tego zjawiska trwającego po dziś dzień.

 

Literatura podmiotu:

1. Otwinowska-Kasztelanic Agnieszka, Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków,

Literatura przedmiotu:

1. Bajerowa Irena, Zarys historii języka polskiego,

2. Bąba Stanisław, Na końcu języka,

3. Kołodziejek Ewa, Poprawna polszczyzna w praktyce,

4. Kurcz Ida, Psychologia języka i komunikacji,

5. Miodek Jan, O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny,

6. Piotrowski Andrzej, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna,

7. Sawicka Grażyna, Zapożyczenia a (nie)świadomość językowa,

8. Walczak Bogdan, Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

  

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)