Anglicyzmy w języku współczesnym (sport, muzyka, film)...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Anglicyzmy w języku współczesnym (sport, muzyka, film). Przedstaw temat na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
 

Literatura podmiotu: 

1. artykuły z prasy codziennej i cotygodniowej, 

2. reklamy, ulotki, 

3. artykuły, reklamy udostępnione w Internecie,
 

Literatura przedmiotu: 

1. Jerzy Barmiński, Współczesny język polski, 

2. Tomasz Krajewski, Hot-dog w fast foodzie, czyli o anglicyzmach w języku polskim,

3. Jaromir Rutkowski, Brejkanie czyli polanglish.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)