Obraz diabła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykł.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Obraz diabła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.


     Literatura podmiotu

 1. Alighieri, Dante. Boska komedia.
 2. Bułhakow, Michaił. Mistrz i Małgorzata.
 3. Goethe, Johan , Wolfgang. Faust.
 4. Kasprowicz, Jan.  Wybór poezji.
 5. Miciński Tadeusz.. Wybór poezji.
 6. Milton, John. Raj utracony.
 7. Matejko, Jan. Diabeł śmiejący się; Diabeł z głową ptaka; Diabeł z rozwartą paszczą.
 8. Witkiewicz, Stanisław, Ignacy. Szatan.


  Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
  Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


  Prace maturalne gratis

  Prezentacje maturalne, Ebook  prezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)