Pokaż różnorodność funkcjonowania motywu arkadii...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Analizując wybrane dzieła, pokaż różnorodność funkcjonowania motywu arkadii w literaturze i malarstwie.


Literatura podmiotu:

1. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,

2. Horacy, Beatus ille, qui procul negotiis,

3. Kochanowski Jan, Pieśń świętojańska o sobótce,

4. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

5. Poussin Nicolas, Et in Arcadia ego,

6. Pruszkowski Witold, Sielanka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)