Współczesna ekspansja języka angielskiego. Zbadaj przyczyny...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Współczesna ekspansja języka angielskiego. Zbadaj przyczyny, zanalizuj słownictwo.


Literatura podmiotu:

1. Przykłady własne wyrazów występujących w języku polskim pochodzenia angielskiego

Literatura przedmiotu:

1. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,

2. Wolański Adam, Warsztat filologa,

3. Pająk- Rudnicka Agnieszka, Nowsze zapożyczenia z języka angielskiego,

4. Grybosiowa Antonina, Modern Polish?

5. Mańczak- Wohlfeld Elżbieta, Czy rzeczywiście nadużywamy zapożyczeń angielskich w polszczyźnie pisanej?


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)