Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.


Literatura podmiotu: 

1. Brandt Józef, Bitwa pod Chocimiem,

2. Matejko Jan, Bitwa pod Grunwaldem, 

3. Sienkiewicz Henryk, Ogniem i mieczem, 

4. Potocki Wacław, Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669-1680, 

5. Wańkowicz Melchior, Szkice spod Monte Cassino


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)