Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy utworów romantycznych i pozytywistycznych.


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz, A. Oda do młodości,

2. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

3. Prus, B. Lalka,

4. Świętochowski, A. My i wy.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)