Motyw żołnierza. Omów na wybranych przykładach literackich.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw żołnierza. Omów na wybranych przykładach literackich.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Elegia…,

2. Broniewski, W. Żołnierz polski,

3. Gałczyński, K, I. Pieśń o żołnierzach…,

4. Mickiewicz, A. Reduta Ordona,

5. Orzeszkowa, E. Gloria vicis,

6. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

7. Parandowski, J Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

8. Pasek, J, Ch. Pamiętniki


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)