Miłość do ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Miłość do ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Z głową na karabinie,

2. Babiński, W. i in. Pieśń o Rolandzie, Pieśń Legionów Polskich,

3. Kochanowski, J. Odprawa posłów greckich,

4. Kochanowski, J. Pieśń o cnocie,

5. Konopnicka, M. Rota,

6. Krasicki, I. Hymn do miłości ojczyzny,

7. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

8. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

9. Niemcewicz, J, U. Powrót posła


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)