Wizerunek anioła w literaturze. Porównaj sposoby ujęcia...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wizerunek anioła w literaturze. Porównaj sposoby ujęcia postaci zestawiając wybrane teksty literackie.


Literatura podmiotu:

1. Asnyk, A. Ach, jak mi smutno!,

2. Babiński, W. i In. Pieśń o Rolandzie,

3. Herbert, Z. U wrót doliny, Siódmy anioł,

4. Marquez, G, G. Bardzo stary pan z olbrzymimi skrzydłami,

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. IV, III,

6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

7. Słowacki, J. Anhelli,

8. Słowacki, J. Kordian.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)