Motyw diabła w literaturze. Omów na wybranych przykładach...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw diabła w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Alighieri, D. Boska komedia,

2. Goethe, J, W. Faust,

3. Kasprowicz, J. Dies iare, Święty Boże,

4. Miciński, T. Lucifer,

5. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

6. Sęp- Szarzyński, M. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)