Człowiek wobec zła. Ukaż problem...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Człowiek wobec zła. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postaci literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.


Literatura podmiotu:

1. Camus A., Dżuma,

2. Herling- Grudziński G., „Inny świat”

3. Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem,

4. Nałkowska Z., Medaliony.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)