Mit i archetyp. Omów te pojęcia i wskaż zachodzące...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Mit i archetyp. Omów te pojęcia i wskaż zachodzące pomiędzy nimi związki. Dokonaj interpretacji wybranego mitu z mitologii greckiej.


Literatura podmiotu:

1. Camus, A. Mit Syzyfa,

2. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

3. Stabryła, S. Mit, człowiek, literatura.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)