Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania tego zjawiska literackiego na podstawie analizy wybranych utworów.

 

Literatura podmiotu:

1. Camus, Albert. Mit o Syzyfie,

2. Grochowiak. Stanisław. Ikar,

3. Herbert, Zbigniew. Stary Prometeusz,

4. Kubiak, Zygmunt. Prometeusz, Syzyf, Deal i Ikar, 

5. Mickiewicz, Adam. Dziady. cz. III, 

6. Mickiewicz, Adam. Oda do młodości,

7. Naruszewicz, Adam. Balon, 

8. Żeromski, Stefan. Syzyfowe prace.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)