Wielka emigracja jako temat lit. ilustrujący dramat Polaków...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wielka emigracja jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.


Literatura podmiotu:

1. Dąbrowska, M. Marcin Kozera,

2. Mickiewicz, A. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego,

3. Mickiewicz, A. Liryki lozańskie,

4. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

5. Norwid, C, K. Moja piosenka II,

6. Sienkiewicz, H. Latarnik,

7. Sienkiewicz, H. Za chlebem,

8. Słowacki, J. Beniowski.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)