Różne ujęcia motywu powrotu do domu.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne ujęcia motywu powrotu do domu. Omów problem, wykorzystując wybrane przykłady literackie.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym,

2. Cervantes, M. Don Kichot,

3. Ewangelia według świętego Łukasza,

4. Mickiewicz, A. Inwokacja,

5. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

6. Żeromski, S. Ludzie bezdomni. 
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)