Odwołując się do wybranych utworów literackich porównaj różne..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Odwołując się do wybranych utworów literackich porównaj różne obrazy dworów szlacheckich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Pasek, J, Ch. Pamiętniki.

2. Krasicki, I. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki.

3. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz.

4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

5. Żeromski, S. Przedwiośnie.

6. Dąbrowska, M. Noce i dnie.

7. Gombrowicz, W. Ferdydurke.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)