Zaprezentuj i porównaj lit. przedstawienia polskiego dworu...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Na przykładach pochodzących z różnych epok zaprezentuj i porównaj literackie przedstawienia polskiego dworu.


Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W., Ferdydurke,

2. Mickiewicz, A., Pan Tadeusz,

3. Orzeszkowa, E., Nad Niemnem,

4. Żeromski, S., Przedwiośnie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)