Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok..

E-mail

Cena: 45 zł

 

Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok.
Przedstaw problem, odwołując się do przykładów literatury polskiej i obcej.

 

Literatura podmiotu:

1. Dickens Ch., Opowieść wigilijna,

2. Kochanowski Jan, Tren XIX

3. Mickiewicz A,. Dziady cz. II,

4. Mickiewicz A., Romantyczność


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania

alt


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)