Funkcja duchów, zjaw, upiorów w tekstach kultury. Omów

E-mail

Cena: 49 zł

 

Funkcja duchów, zjaw, upiorów w tekstach kultury. Omów temat odwołując się do różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią

2. Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata.

3. Fuselli, H. Nocna mara. Obraz.

4. Leśmian, B. Dusiołek

5. Mickiewicz, Adam. Dziady cz. II.

6. Różewicz, T. Kartoteka.

7. Szekspir, W. Makbet.

8. Wajda, A. Wesele. Film. [DVD].


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)