Zjawy, duchy, wizje...Określ funkcje motywów fantastycznych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zjawy, duchy, wizje...Określ funkcje motywów fantastycznych w utworach literackich różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Apokalipsa św. Jana,

2. Babiński, W. i in. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią,

3. Krasiński, Z. Nie- Boska komedia,

4. Leśmian, Bolesław. Dusiołek,

5. Mickiewicz, A. Dziady. cz. II,

6. Mickiewicz, Adam. Romantyczność,

7. Wyspiański, S. Wesele.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)