Symbolika domu w literaturze polskiej i obcej różnych epok.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Symbolika domu w literaturze polskiej i obcej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Konopnicka, M. Mendel Gdański

2. Prus, B. Lalka.

3. Siwczyk, K. Przez wizjer – mam 11 lat

4. Wyspiański, S. Wesele.

5. Zagajewski, A. Dom

6. Zapolska, G. Moralność Pani Dulskiej.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)