Dom - odejścia i powroty. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu

E-mail

Cena: 49 zł

 

Dom - odejścia i powroty. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich.


I Literatura podmiotu:

1. Herling – Grudziński G., Inny Świat  

2. Homer, Odyseja. 

3. Kochanowski J., Tren VIII.

4. Mickiewicz A., Pan Tadeusz.

5. Mickiewicz A., Stepy Akermańskie


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)