Dom, rodzina i ojczyzna jako odwieczne motywy literackie.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Dom, rodzina i ojczyzna jako odwieczne motywy literackie. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Mazurek Dąbrowskiego

2. Broniewski, W. Bagnet na broń

3. Kochanowski, J. Na dom w Czarnolesie, Pieśń o Dobrej sławie

4. Konopnicka, M. Kocham ten dom

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz.

6. Norwid, C, K. Moja piosenka

7. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

8. Tuwim, J. Kwiaty polskie


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)