Omów funkcjonowanie motywu domu w wybranej powieści...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów funkcjonowanie motywu domu w wybranej powieści O. Tokarczuk i w „Dolinie Issy” Cz. Miłosza.Literatura podmiotu: 

1. Miłosz Cz., Dolina Issy,

2. Tokarczuk O., Dom dzienny, Dom nocny,

Literatura przedmiotu:

1. Kopaliński Wł., Słownik symboli,

2. Słownik współczesnego języka polskiego – pojęcie domu.

3. Błoński J., Dolina Issy,

4. Klejnocki J., Mój sen jest moim domem,

5. Czapliński P., Niezgoda na istnienie,

6. Tokarczuk O., Na osi świata.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)