Różne aspekty cierpienia w literaturze polskiej lub obcej.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne aspekty cierpienia w literaturze polskiej lub obcej.


Literatura podmiotu: 

1. Goethe J.W., Cierpienia młodego Wertera,

2. Nałkowska Zofia, Medaliony,

3. Pismo św. Starego i Nowego Testamentu,

4. Sofokles, Król Edyp.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)