Motyw cierpienia w wybranych utworach literackich.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw cierpienia w wybranych utworach literackich. Analiza porównawcza.

 

Literatura podmiotu: 

1. Camus Albert, Dżuma, 

2. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,

3. Herling – Grudziński Gustaw, Wieża,

4. Lament świętokrzyski,

5. Mickiewicz Adam, Dziady część II,

6. Parandowski J., Mitologia.

Praca zawiera dodatkową prezentację multimedialną w power point.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)