Różne oblicza cierpienia...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne oblicza cierpienia. Przedstaw na wybranych przykładach literatury obcej i polskiej.

 

Literatura podmiotu: 

1. Baczyński K.K., Elegia o chłopcu polskim

2. Camus A., Dżuma,

3. Herling- Grudziński G., Inny Świat,

4. Kochanowski J., Treny,

5. Księga Hioba, Ewangelia według Mateusza


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)