Cierpienie siłą kształtującą, czy niszczącą człowieka...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Cierpienie siłą kształtującą, czy niszczącą człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Pieśń o męce Pańskiej

2. Herbert, Z. Przesłuchanie anioła

3. Kamińska, A. Hiob i młodzieniec

4. Mickiewicz, A. Dziady cz. IV.

5. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian.

6. Sęp- Sarzyński, M. sonet II

7. Sołżenicyn , A. Oddział chorych na raka.

8. Szekspir, W. Hamlet.

9. Wat, A. Długo broniłem się przed Tobą...,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)