Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Elegia o…

2. Balzak, H. Ojciec Goriot,

3. Corneille, P. Cyd,

4. Huxley, A. Nowy wspaniały świat,

5. Kochanowski, J. Tren V, X,

6. Mickiewicz, A. Dziady cz. III, IV,

7. Molier. Świętoszek,

8. Morsztyn, J, A. Cuda miłości,

9. Naborowski, D. Do Anny,

10. Orwell, G. Rok 1984,

11. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

13. Przerwa- Tetmajer, K. Hymn do Nirwany,

14. Szekspir. Hamlet.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)