Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym. W omówieniu  tematu wykorzystaj wybrane utwory literackie okresu Młodej Polski i dwudziestolecia  międzywojennego.


Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

2. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara,

3. Zapolska, G. Moralność pani Dulskiej,

4. Żeromski, S. Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)