Różne wizerunki buntowników utrwalone na kartach literatury...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne wizerunki buntowników utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Byron, G. Giaur,

2. Flaubert, G. Pani Bovary,

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

4. Mrożek, S. Tango,

5. Orwell, G. Folwark zwierzęcy,

6. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

8. Żeromski, S. Ludzie bezdomni,

9. Żeromski, S. Siłaczka.
gratis

  ebook2pytanie2 
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)