Gniewni i zbuntowani w literaturze polskiej i obcej. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

„Powołał mnie Pan na bunt" Stanisław Grochowiak - Gniewni i zbuntowani w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Byron, G. Giaur,

2. Camus, A. Dżuma,

3. Herling-Grudziński, G. Inny świat,

4. Mickiewicz, A. Dziady,

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

6. Mrożek, S. Tango,

7. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

8. Sienkiewicz, H. Potop,

9. Sofokles. Antygona,

10. Szekspir, W. Hamlet,

11. Żeromski, S. Ludzie bezdomni


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)