„Aby istnieć, człowiek musi się buntować”- Albert Camus...

E-mail

Cena: 49 zł

 

„Aby istnieć, człowiek musi się buntować”- Albert Camus. Ukaż różne ujęcia motywu buntu utrwalone na kartach literatury.


Literatura podmiotu:

1. Byron, G. Giaur,

2. Herbert, Z. Przesłanie pana Cogito,

3. Kasprowicz, J. Dies iare, Święty Boże...

4. Kochanowski, J. Tren IX, X i XI,

5. Krasiński, Z. Nie-Boska komedia,

6. Leśmian, B. Dusiołek,

7. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

8. Miłosz, Cz. Campo di Fiori,

9. Mrożek, S. Tango,

10. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

11. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

12. Żeromski, S. Ludzie bezdomni


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)