Artysta jako bohater utworu literackiego. Omów problem...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Artysta jako bohater utworu literackiego. Omów problem na podstawie celowo wybranych utworów literackich,


Literatura podmiotu: 

1. Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Evviva l 'arte!,  

2. Horacy. Exegimonumentumaereperennius, 

3. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, 

4. Wyspiański, S. Wesele, 

5. Szymborska, W. Radość pisania.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)