Rodzaje bohaterstwa. Zanalizuj różnorodność postaw i sposób...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Rodzaje bohaterstwa. Zanalizuj różnorodność postaw i sposób ich przedstawienia w wybranych utworach literackich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Pieśń o Rolandzie

2. Camus, A. Dżuma.

3. Krall, H. Zdążyć przed Panem Bogiem.

4. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod.

5. Sofokles. Antygona.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)