Scharakteryzuj różne typy bohaterów Henryka Sienkiewicza...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Scharakteryzuj różne typy bohaterów Henryka Sienkiewicza. Odwołaj się do wybranych dzieł pisarza.


Literatura podmiotu:

1.Sienkiewicz H., „Krzyżacy",

3.Sienkiewicz H., „Pan Wołodyjowski",

4.Sienkiewicz H., „Potop"


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)