Bohater - moralny. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bohater - moralny. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Camus, A. Dżuma,

2. Herling- Grudziński, G. Wieża,

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

4. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

6. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

7. Słowacki, J. Kordian,

8. Sofokles, Antygona,

9. Szczepański, J, J. Przed nieznanym trybunałem,

10. Szekspir, W. Hamlet,

11. Żeromski, S. Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)