Wizerunek Boga w literaturze. Przedstaw zagadnienie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wizerunek Boga w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

1. Autor Nieznany, Bogurodzica,

2. Autor Nieznany, Pieśń słoneczna,

3. Camus Albert, Dżuma,

4. Kasprowicz Jan, Dies irae,

5. Naborowski Daniel, Marność.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)