Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok. Omów na wybranych przykładach.  

 

Literatura podmiotu: 

1.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 

2. Kochanowski, Jan. Pieśń XXV, 

3. Krall, Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, 

4. Anioł, Michał. Stworzenie Adama,obraz,

5. Wyspiański, Stanisław. Stworzenie świata,obraz.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)