Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

1. Autor Nieznany, Bogurodzica,

2. Autor Nieznany, Pieśń słoneczna,

3. Blake William, Stworzenie świata,

4. Camus Albert, Dżuma,

5. Kasprowicz Jan, Dies irae,

6. Naborowski Daniel, Marność.

Praca zawiera dodatkową prezentację multimedialną w power point.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)