Relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w literaturze. Omów problem

E-mail

Cena: 49 zł

 

Relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w literaturze. Omów problem odnosząc się do wybranych utworów.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, Witold. i in. Legenda o św. Aleksym, Pieśń o Rolandzie, Skarga umierającego

2. Kasprowicz, Jan. Dies iare, Święty boże

3. Kochanowski, Jan. Czego chcesz od nas, panie…, Tren V, Tren X

4. Korab- Brzozowski, Stanisław. Ukrzyżowanie

5. Miciński, Tadeusz. Ananke, Lucifer

6. Sęp- Szarzyński, Mikołaj. Sonet I, IV, V


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)