Relacje człowieka z Bogiem. Przedstaw problem, odwołując...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Relacje człowieka z Bogiem. Przedstaw problem, odwołując sie do wybranych tekstów literackich

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym, Pieśń o Rolandzie, Skarga umierającego

2. Kasprowicz, J. Dies iare, Święty boże

3. Kochanowski, J. Czego chcesz od nas, panie…, Tren V, Tren X

4. Korab- Brzozowski, S. Ukrzyżowanie

5. Miciński, T. Ananke, Lucifer

6. Sęp- Szarzyński, M. Sonet I, IV, V


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)