Dialog człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Dialog człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Skarga umierającego,

2. Kasprowicz, J. Dies iare, Święty boże

3. Kochanowski, J. Czego chcesz od nas, panie…, Tren V, Tren XIX albo Sen

4. Leśmian, B. Dusiołek

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

6. Miłosz, Cz. Oeconomia divina, Wyznanie

7. Norwid, C, K. Moja piosenka II[

8. Sęp- Szarzyński, M. Sonet I, IV, V

9. Słowacki, J. Hymn(Smutni mi, Boże!)


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)