Święci o Bogu i Święci bez Boga. Ukaż relacje człowiek - Bóg...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Święci o Bogu” i „Święci bez Boga”. Ukaż relacje człowiek - Bóg w wybranych utworach literackich różnych epok

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, Legenda o św. Aleksym

2. Kasprowicz, J. Dies iare

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)