Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.


Literatura podmiotu:

1. Dostojewski F., „Zbrodnia i kara",

2. Gombrowicz W., „Ferdydurke",

3. Kochanowski J., „Treny",

4. „Legenda o św. Aleksym"

5. Mickiewicz A., „Pan Tadeusz",

6. Parandowski J., „Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian"

7. „Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu",

8. Sienkiewicz H., „Potop",

9. Szczypiorski A., „Początek"


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania


alt


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)