Uczłowieczenie Boga? Ukaż różne sposoby widzenia postaci...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Uczłowieczenie Boga? Ukaż różne sposoby widzenia postaci Jezusa w literaturze i innych tekstach kultury. Przywołaj przykłady.

 

Literatura podmiotu:

1. Autor Nieznany, Bogurodzica,

2. Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata,

3. Brandstaetter Roman, Jezus z Nazarethu,

4. Karpiński Franciszek, Pieśń o Narodzeniu Pańskim,

5. Krasiński Zygmunt, Nie-boska komedia,

6. Staff Leopold, Jeżeli tłumów karmiłeś narody.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)