Rozmowy człowieka z Bogiem w lit. przekazie twórców epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Skarga umierającego,

2. Kasprowicz, J. Dies iare, Święty boże,

3. Kochanowski, J. Czego chcesz od nas, panie… , Tren V, Tren XIX albo Sen,

4. Leśmian, B. Dusiołek,

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

6. Miłosz, Cz. Oeconomia divina, Wyznanie,

7. Norwid, C, K. Moja piosenka II,

8. Sęp- Szarzyński, M. Sonet I, IV, V,

9. Słowacki, J. Hymn(Smutni mi, Boże!).
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)